facebook icon

Rehabilitacja - wskazania i przeciwskazania

Maciek4Będziemy chcieli zamieszać tu informacje dotyczące rehabilitacji. Będą one pochodziły bądź z literatury fachowej bądź będą to porady wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

Rehabilitacja (łac. re - na nowo, znów; habilis - sprawny)  jest to ogół postępowań na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu usprawnienie jej i przygotowanie do czynnego życia społecznego.
Polska szkoła rehabilitacji zaproponowała tzw. model rehabilitacji a jego twórcami są m.in. Marian Weiss i Aleksander Hulek, na który składa się:
- Powszechność – każdy ma prawo do rehabilitacji, niezależnie od rozpoznania, wieku i rokowania.
- Wczesność (zapoczątkowania) – powinna być rozpoczęta jak najwcześniej.
- Kompleksowość – działanie prowadzone przez zespół specjalistów kierowane na wszystkie sfery pacjenta (fizyczne, psychiczne, duchowe, zachowania społeczne itd.) przy użyciu wielu terapii i technik.
- Ciągłość – rehabilitacja jest procesem ciągłym, rozpoczęty proces rehabilitacji jest kontynuowany do zakończenia.
Jeśli ktoś Wam bliski uległ wypadkowi należy jak najszybciej podjąć rehabilitację. Ale czy wszystkie metody rehabilitacyjne są właśnie dla Was? Niekoniecznie. Poniżej wskazania i przeciwwskazania w odniesieniu do kinezyterapii.

Kinezyterapia

P1010082Kinezyterapia (gr. kinesis - ruch) - jest to leczenie ruchem.  Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń biernych (bez udziału czynnego pacjenta), izometrycznych (zmieniające napięcie mięśnia, ale nie zmieniające jego długości), czynno-biernych (wspomagane przez terapeutę, ale z wykorzystaniem siły pacjenta), samowspomaganych (pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga chorą), czynnych w odciążeniu, czynnych wolnych, czynnych z obciążeniem.

a) Ćwiczenia bierne:

Wskazania:
- porażenia i niedowłady mięśni szkieletowych
-zwiększone patologicznie napięcie mięśniowe (napięcie spastyczne)
-nie utrwalone ograniczenia ruchomości w stawach
-zła trofika tkanek miękkich
-potrzeba utrzymania odpowiedniej długości i elastyczności w mięśniach szkieletowych

Przeciwwskazania:
-stany pourazowe po złamaniach kości długich z niepełnym zrostem
-stany zapalne stawów
-stany po zwichnięciach i innych urazach stawowych
-stany bezpośrednio po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów
-występowanie bólu podczas ćwiczenia

b) Ćwiczenia czynno-bierne:

Wskazania:
-stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych w narządzie ruchu
-choroby reumatoidalne
-unieruchomienie kończyn za pomocą wyciągów redresyjnych
-stany atrofii tkankowej (zanikania tkanek)
-demineralizacja kości

Przeciwwskazania:
- czynne procesy zapalne w obrębie stawów
-świeże blizny pooperacyjne
- stany wymagające bezwzględnego unieruchomienia (np. po zwichnięciach, złamaniach)

c) Ćwiczenia samowspomagane

Wskazania i przeciwwskazania jak do ćwiczeń biernych

d) Ćwiczenia czynne w odciążeniu

(odciążeniem może być ręka terapeuty, system bloczkowy, ćwiczenia w wodzie, płaszczyzna poślizgowa)

Wskazania:
-Uzyskanie poprawy wskaźników siły mięśniowej w tych zespołach dynamicznych, które wskutek np. unieruchomienia kończyny opatrunkiem gipsowym, posiadają zmniejszony potencjał w tym zakresie
- likwidacja nie utrwalonych tzw. miękkich ograniczeń ruchu w stawach
- zapobieganie powstawaniu ograniczeń ruchu
-możliwość wykonania ruchu czynnego przy współobecności niepełnych zrostów kostnych po urazach, lub bólu małej intensywności
-uzyskanie aktywizacji psychicznej pacjenta dzięki możliwości samodzielnego wykonywania ćwiczeń bez fizycznego udziały terapeuty.

Przeciwwskazania:
-konieczność bezwzględnego unieruchomienia odpowiedniej części ciała
-silne odczucia bólowe różnego pochodzenia i przy różnej lokalizacji tkankowej (mięśnie, stawy, tkanki okołostawowe)
-ostre stany zapalne stawów i okolic
-stany bezpośrednio po urazach

e) Ćwiczenia czynne wolne

Wskazania:
-Utrzymanie bądź poprawa ruchomości stawów
-kształtowanie koordynacji ruchowej w ruchach prostych i złożonych
-utrzymanie (rzadziej poprawa) wskaźników siły mięśniowej w osłabionych grupach mięśni
-likwidacja wzmożonego spoczynkowego napięcia mięśni powstałego wskutek zmęczenia ćwiczeniami albo w efekcie obawy przed pojawieniem się bólu
-uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej

Przeciwwskazania: są takie jak do poprzednich rodzajów ćwiczeń.

f) Ćwiczenia z obciążeniem

Wskazania:
-doprowadzenie do normy wskaźników siły mięśniowej albo zmniejszenie do minimum osłabienia mięśni w niewydolnych w tym względzie zespołach dynamicznych.
- opóźnianie efektywności procesów patologicznych wywołujących osłabienie mięśni
-uzyskanie kompensacyjnych przerostów siły w nie objętych procesem chorobowym grupach mięśni
-uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej
-poprawa wytrzymałości miejscowej
-poprawa samopoczucia psychicznego

Przeciwwskazania: Takie jak w formach ćwiczeń czynnych, dodatkowo wszystkie schorzenia, które upośledzają krążenie obwodowe.

Kontakt

Szukasz pomocy? NAPISZ do nas!

E-mail: info@po-wypadku.info.pl